Wyświetlanie pozycji 1-8 z 8

  • B. Kaja / Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka. Bydgoszcz 2001 

   Małkowska, Beata (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
  • Dynamika problemów rozwojowych okresu dorastania w świetle modelu Johna C. Colemana 

   Dołęga, Zofia (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
   Examined adolescent concerns over different relationships in a test of J. C. Coleman's focal theory of adolescence. Two concerns of the focal model: autonomy and loneliness are examined. The PIA and SBS Scales were ...
  • Orientacja przyszłościowa młodzieży 

   Czerwińska-Jasiewicz, Maria (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
   This article is to present a problem of future orientation development in adolescence. Future orientation is said to be a condition of life-goals forming by youth and making decisions on future. Considerations within this ...
  • P. Randall, J. Parker / Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańsk 2001 

   Kościelska, Małgorzata (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
  • Psychogeneza wyobraźni 

   Łukasik, Andrzej (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
   The following article is an attempt to answer a question of psycho-evolutionary mechanisms of the origins of imagination. It is assumed that the imagination is a representation of ideas coded in semantic memory - this ...
  • Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna 

   Leopold, Mirosława Anna (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
   The article presents the results of the search for an answer to the questions: how may the concept of emotional competence be defined?, which of its components are more important?, how are these skills grouped? The first ...
  • Wydobywanie wspomnień. Zagadnienia metodologiczne 

   Stanisławiak, Ewa (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
   The article shows some methodological aspects of evoking information from autobiographical memory. The ways of searching of individuals’ autobiographical memories in empirical study are discussed. The different retrieval ...
  • Znaczenie kompetencji metapoznawczych nauczyciela w dobie rewolucji informacyjnej 

   Ledzińska, Maria (Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001)
   The main claim of the paper is that metacognition plays a major role in teachers’ work. The theoretical background of the analyses is the one embracing a cognitive view in instructional psychology. The starting point is ...