Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Edukacja w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się 

      Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012)
      Edukacja ustawiczna rozumiana jako całożyciowy proces uczenia się stała się niezbędna w przygotowaniu jednostki do funkcjonowania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się. Szczególnie intensywnym ...