Wyświetlanie pozycji 1-10 z 10

  • Barbarzyńcy, sąsiedzi, świadkowie... Przekleństwo „multikulti”, czy nadzieja na rozwój wspólnoty? 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2018)
   Autor przedstawia okoliczności zróżnicowania kulturowego we współczesnym systemie oświaty. Po scharakteryzowaniu podstawowych kategorii pojęciowych, zwraca uwagę na trudności związane z obecnością Innych i Obcych w szkołach, ...
  • Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010)
   Tanatopedagogika to poddyscyplina pedagogiczna zajmująca się edukacją w aspekcie chorowania i umierania. Wyrosła z ruchu hospicyjnego i wolontaryjnego, którego celem jest poprawianie jakości życia cierpiących, oraz ...
  • Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej? 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2005)
   Europejski wymiar edukacji od początku swego istnienia budzi kontrowersje nie tylko w kręgach twórców tej idei, ale także u podmiotów ją realizujących. Mimo wszystko, jego elastyczność i możliwość uzupełniania o treści ...
  • Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005)
   Autor zadaje pytania o mocne punkty oparcia we współczesnym budowaniu tożsamości. Zakłada bowiem, że współczesność charakteryzuje zjawisko tożsamości zwielokrotnionej, zależnej od zmieniających się mód, wzorów osobowych, ...
  • Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009)
   Myśl Janusza Gajdy, że edukacja dzięki Internetowi uzyskała nowy wymiar, zostaje w niniejszym opracowaniu rozwinięta w odniesieniu do edukacji międzykulturowej. Na tle przemian okoliczności i przedmiotu refleksji pedagogiki ...
  • Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022)
   „Spotkania z Innymi...” to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i ...
  • Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2003)
   Wolność, równość, braterstwo - to hasła uosabiające wartości ważne dla społeczeństwa, które w trakcie Rewolucji Francuskiej stworzyło zręby republiki. Współcześnie wartości te przejawiają się również w koncepcjach edukacji ...
  • Wspólny język - utopia, czy nadzieja edukacji międzykulturowej? 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2004)
   Osiąganie celów edukacji międzykulturowej, w tym komunikacji integrującej, dokonuje się dzięki dialogowi zróżnicowanych podmiotów. Dialog zaś jest niemożliwy bez znalezienia wspólnego - dosłownie i w przenośni - języka, ...
  • Встречи с Другими. Рассказы для межкультурного образования 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Oficyna Wydawnicza "Impuls", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022)
   „Spotkania z Innymi” to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o Innych - osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem ...
  • Знайомства з іншими. Читанка для міжкультурної освіти 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Oficyna Wydawnicza "Impuls", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022)
   „Spotkania z Innymi” to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o Innych - osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem ...