Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKrajewski, Radosław
dc.date.accessioned2021-01-26T17:20:13Z
dc.date.available2021-01-26T17:20:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKrajewski Radosław, Przestępstwo udaremniania lub utrudniania przetargu publicznego albo rozpowszechniania informacji lub przemilczania okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej jego przedmiotem w świetle aktualnych regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy samorządu gminnego, W: Samorząd gminny: wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne, red. Rafał Kania. Płock 2012, S. 79-93en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7478
dc.description.abstractPrzestępstwo przetargu publicznego polega na jego utrudnianiu lub udaremnianiu i może dotyczyć także samorządu gminnego. Gmina funkcjonuje bowiem w obszarze zamówień publicznych, realizując inwestycje i inne zdania. Problemem są rozbieżności interpretacyjne dotyczące tego przestępstwa, jak też jego wnioskowy tryb ścigania, gdy sprawa dotyczy przestępstwa z pokrzywdzeniem gminy.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectprawoen_US
dc.subjectprzestępstwoen_US
dc.subjectprzetarg publicznyen_US
dc.subjectutrudnianie przetarguen_US
dc.subjectsamorząd gminnyen_US
dc.titlePrzestępstwo udaremniania lub utrudniania przetargu publicznego albo rozpowszechniania informacji lub przemilczania okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej jego przedmiotem w świetle aktualnych regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy samorządu gminnegoen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord