DSpace Repository

Przestępstwo udaremniania lub utrudniania przetargu publicznego albo rozpowszechniania informacji lub przemilczania okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej jego przedmiotem w świetle aktualnych regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy samorządu gminnego

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)