DSpace Repository

Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny

Show simple item record

dc.contributor.author Hnatiuk, Michał
dc.date.accessioned 2020-11-10T13:00:58Z
dc.date.available 2020-11-10T13:00:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7308
dc.description.abstract W artykule opisano zależność efektywności kształcenia od czynników subiektywnych i obiektywnych. Zwrócono uwagę na rozbieżność w poglądach odnośnie do predyktorów skuteczności procesu uczenia się–nauczania. Na tle prezentowanych stanowisk omówiono dokładniej jeden z czynników społecznych, który w procesie transformacji systemowej determinował przemiany w oświacie − czynnik polityczny. Na podstawie zgromadzonych danych jakościowych opisano wpływ czynnika politycznego na polski system edukacji, w tym także na efektywność kształcenia w tym systemie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject efekty kształcenia en_US
dc.subject partie polityczne en_US
dc.subject system szkolnictwa en_US
dc.subject Unia Europejska en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject polityka en_US
dc.title Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska