DSpace Repository

Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym

Show simple item record

dc.contributor.author Cuprjak, Magdalena
dc.date.accessioned 2020-11-10T12:40:59Z
dc.date.available 2020-11-10T12:40:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7304
dc.description.abstract Celem mojego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie dyskursy obecne są w wiedzy o młodzieży. Przegląd literatury prowadzi do wniosku, że wiedza ta budowana jest głównie w ramach dyskursu normatywnego na płaszczyźnie epistemologicznej, w którym funkcjonowanie społeczne jest wartościowane na postawie norm, a tym samym wyznaczonych powinności. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dyskurs normatywny en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject tranzycje en_US
dc.title Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska