DSpace Repository

Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie

Show simple item record

dc.contributor.author Junik, Wioletta
dc.date.accessioned 2020-11-10T12:32:13Z
dc.date.available 2020-11-10T12:32:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7300
dc.description.abstract Celem artykułu jest próba zdiagnozowania stanu rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych w Ukrainie i ukazanie możliwości wspierania go poprzez partnerstwo polsko-ukraińskie, w ramach współpracy uniwersyteckiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu. Artykuł jest pierwszą w Polsce próbą ukazania znaczenia, przebiegu i efektów polsko-ukraińskiej współpracy instytucjonalnej nawiązanej na rzecz rozwoju systemu profilaktyki w Ukrainie. Artykuł rozpoczyna charakterystyka roli Polski w tej współpracy. Dalej podjęto próbę zdiagnozowania rozwoju systemu profilaktyki sporządzoną na podstawie analizy regulacji prawnych i wynikających z nich praktyk społecznych stosowanych w Ukrainie i zwrócono uwagę na potrzeby w zakresie rozwoju systemu profilaktyki. Na końcu zaprezentowano pionierskie działania instytucjonalne na rzecz rozwoju systemu profilaktyki, podjęte w ramach polsko-ukraińskiej współpracy. W artykule zastosowano metodę monograficzną: analizę treści, badanie dokumentów i materiałów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dzieci en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject pedagogika społeczna en_US
dc.subject profilaktyka społeczna en_US
dc.subject system profilaktyki en_US
dc.subject uzależnienie en_US
dc.title Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska