Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKrawiec, Michał
dc.contributor.authorTłuściak-Deliowska, Aleksandra
dc.date.accessioned2020-11-10T12:06:49Z
dc.date.available2020-11-10T12:06:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7299
dc.description.abstractW związku z rosnącym zainteresowaniem edukacją domową jako alternatywną formą realizacji obowiązku szkolnego wzrasta potrzeba prowadzenia systematycznych badań naukowych mających na celu zapewnienie rzetelnych danych na jej temat. O ile na świecie tego typu studia prowadzone są od dłuższego czasu z wykorzystaniem różnych strategii badawczych i zorientowanych na badanie różnych aspektów tej formy, o tyle w Polsce jest ich zdecydowanie mniej. W artykule podjęto próbę dokonania systematycznego przeglądu polskich studiów empirycznych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. W celu znalezienia odpowiedniej literatury opracowano strategię wyszukiwania, którą następnie wdrożono w wielu bazach danych. W efekcie zidentyfikowano tylko kilka prac, które spełniały przyjęte warunki i które poddano analizie. Autorzy skomentowali także w artykule uwarunkowania stwierdzonego stanu rzeczy oraz implikacje odnośnie do dalszych prac.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbadania naukoween_US
dc.subjectedukacja domowaen_US
dc.subjectkształcenieen_US
dc.subjectnaukaen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectrodziceen_US
dc.subjectszkołaen_US
dc.titleEdukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawczeen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska