DSpace Repository

Właściwości kultury uczenia się matematyki uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjalne

Show simple item record

dc.contributor.author Mroczkowski, Adam
dc.date.accessioned 2020-11-10T11:53:04Z
dc.date.available 2020-11-10T11:53:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7294
dc.description.abstract Przedmiotem przeprowadzonego badania były właściwości kultury uczenia się matematyki uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazja. Pokazano różnicę we właściwościach kultury uczenia się matematyki uczniów z obu etapów edukacyjnych. Pojęcie „kultury uczenia się” wyprowadzono z teorii Jerome’a S. Brunera, który twierdzi, że uczenie się osiąga największą skuteczność, gdy jest partycypacyjne, proaktywne, wspólne, kooperatywne i nastawione raczej na tworzenie znaczeń niż na ich przyjmowanie w gotowej postaci. Jego zdaniem takie podejście powinno dotyczyć także uczenia się matematyki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dydaktyka matematyki en_US
dc.subject kultura uczenia się en_US
dc.subject matematyka en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject uczenie się matematyki en_US
dc.title Właściwości kultury uczenia się matematyki uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjalne en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska