DSpace Repository

Umiejętności matematyczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym

Show simple item record

dc.contributor.author Węglarz-Masłowska, Monika
dc.date.accessioned 2020-11-10T11:49:42Z
dc.date.available 2020-11-10T11:49:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7293
dc.description.abstract Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną stanowi jeden z kluczowych celów dydaktycznych w szkole specjalnej. Celem badań w niniejszym artykule jest określenie funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie umiejętności matematycznych. W badaniu wzięło udział 63 uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Diagnozę przeprowadzono z wykorzystaniem cz. B VI z Arkusza poznania ucznia szkoły specjalnej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym przejawiają największe trudności w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych oraz wielkościowych. Celem praktycznym jest opracowanie wskazówek dla nauczycieli do konstruowania zajęć matematycznych rozwijających najbardziej zaburzone zdolności. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject niepełnosprawność intelektualna en_US
dc.subject oligofrenopedagogika en_US
dc.subject uczenie się matematyki en_US
dc.subject umiejętności matematyczne en_US
dc.title Umiejętności matematyczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska