DSpace Repository

System ekonomii punktowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie – implikacje pedagogiczne i przykłady dobrej praktyki

Show simple item record

dc.contributor.author Ignatowicz-Nikiel, Joanna
dc.contributor.author Rzeźnik, Grzegorz
dc.date.accessioned 2020-11-10T11:39:58Z
dc.date.available 2020-11-10T11:39:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7290
dc.description.abstract W niniejszym artykule został przedstawiony system wychowawczy, który jest stosowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie. Jest to istotne, ponieważ zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej nie ma bieżących implikacji na temat pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, opartej na systemie ekonomii punktowej. Niniejszy artykuł powinien stać się zatem okazją do dyskusji nie tylko dla praktyków zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ale również do dyskusji akademickich i dalszych badań empirycznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject młodzież en_US
dc.subject niedostosowanie społeczne en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject resocjalizacja en_US
dc.subject zaburzenia zachowania en_US
dc.title System ekonomii punktowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie – implikacje pedagogiczne i przykłady dobrej praktyki en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska