DSpace Repository

Polityka Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

Show simple item record

dc.contributor.author Pietrzak, Nicole
dc.date.accessioned 2020-08-18T11:06:30Z
dc.date.available 2020-08-18T11:06:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7142
dc.description.abstract Tematem artykułu jest polityka Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu. Wybór tematu determinował fakt, że terroryzm uznawany jest za jedno z największych zagrożeń Europy. Autorka starała się przybliżyć terminologię dotyczącą terroryzmu i jego rys historyczny oraz metody walki z terroryzmem w czasach współczesnych. Celem badawczym artykułu jest analiza głównych działań oraz decyzji Unii Europejskiej w tym zakresie. Jedną z wielu determinant wpływających na zaostrzenie tej polityki były zamachy z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Z kolei częste ataki terrorystyczne wymusiły na państwach Unii Europejskiej ciągłą współpracę i konsekwentne działania w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, będącemu zjawiskiem o charakterze zarówno społecznym, jak i politycznym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW en_US
dc.subject terroryzm en_US
dc.subject Unia Europejska en_US
dc.subject polityka antyterrorystyczna en_US
dc.subject polityka bezpieczeństwa en_US
dc.subject antyterroryzm en_US
dc.title Polityka Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record