DSpace Repository

Światowe Forum Społeczne jako podmiot polityki kosmopolitycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Barszczewski, Jakub Piotr
dc.date.accessioned 2020-08-18T10:26:41Z
dc.date.available 2020-08-18T10:26:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7134
dc.description.abstract Światowe Forum Społeczne wyłoniło się na początku XXI w. jako czołowy podmiot ruchu alterglobalistycznego. Skupia ruchy sprzeciwiające się neoliberalnej globalizacji i walczące ze związaną z nią coraz słabszą kontrolą obywateli nad poczynaniami potężnych podmiotów krajowych i ponadnarodowych. Jako instytucja jednocząca różnorodne grupy wykluczone z całego świata ma na celu stworzenie platformy globalnego oporu. Nowatorski wymiar Forum polega na zakwestionowaniu wąskiego rozumienia alternatyw wobec obecnego ekonomicznego i politycznego porządku orazstworzenie warunków dla kosmopolitycznej polityki ukierunkowanej na realizację wizji oddolnego, zdecentralizowanego i demokratycznego globalnego zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie specyfi ki Światowego Forum Społecznego jako podmiotu polityki kosmopolitycznej, ukazania związanych z tym problemów oraz ujawnienia jego politycznego potencjału. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW en_US
dc.subject Światowe Forum Społeczne en_US
dc.subject alterglobalizm en_US
dc.subject neoliberalizm en_US
dc.subject kosmopolityzm en_US
dc.subject Boaventura de Sousa Santos en_US
dc.title Światowe Forum Społeczne jako podmiot polityki kosmopolitycznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record