DSpace Repository

Uwarunkowania dyfuzji i-votingu jako innowacji publicznej

Show simple item record

dc.contributor.author Kaszkur, Alina
dc.date.accessioned 2020-08-18T10:14:58Z
dc.date.available 2020-08-18T10:14:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7132
dc.description.abstract Niniejszy artykuł jest próbą analizy uwarunkowań wpływających na proces rozprzestrzeniania się i-votingu jako innowacji publicznej. Jako podstawę interpretacji przyjęto teorię dyfuzji innowacji autorstwa Everetta M. Rogersa. W artykule kolejno dokonano przeglądu występujących w literaturze pojęć, takich jak: innowacja, innowacyjność publiczna, dyfuzja innowacji oraz i-voting. Następnie, w oparciu o cechy i-votngu, podjęto się interpretacji czynników jego akceptacji, wskazując, jak ważną rolę w tym procesie odgrywają immanentne atrybuty samej innowacji oraz uwzględniając jej powiązanie z szeregiem czynników zewnętrznych, np. tych natury politycznej, społecznej czy kulturowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW en_US
dc.subject dyfuzja innowacji en_US
dc.subject innowacja en_US
dc.subject innowacyjność publiczna en_US
dc.subject i-voting en_US
dc.title Uwarunkowania dyfuzji i-votingu jako innowacji publicznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record