DSpace Repository

Zagadnienie migracji w nauczaniu Kościoła katolickiego

Show simple item record

dc.contributor.author Zaborski, Maciej
dc.date.accessioned 2020-08-18T08:31:58Z
dc.date.available 2020-08-18T08:31:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7124
dc.description.abstract Zjawisko migracji ludności (łac. migratio) znane jest od niepamiętnych czasów. Ma za cel zmianę miejsca pobytu jednostki bądź grupy. Przemieszczenie to ma zabarwienie historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne, ale i religijne. Celem migracji jest zmiana miejsca pobytu z różnych przyczyn, m.in. z powodów ekonomicznych, politycznych, społecznych. W Piśmie Świętym możemy przeczytać: „ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami” (Kpł 25,23). Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” (nr 9) naucza, że „ów lud, choć nie obejmuje aktualnie wszystkich ludzi, a nieraz nawet okazuje się małą trzódką, jest przecież potężnym zalążkiem jedności, nadziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego”. Również i dziś Kościół, odpowiadając na obecną międzynarodowo-polityczną i gospodarczą sytuację migracyjną, zajmuje stanowisko w tej sprawie. Artykuł przedstawia zagadnienie migracji w nauczaniu Kościoła katolickiego również jako problemu społecznego. Autor, dążąc do maksymalnej rzetelności i ukazania meritum zagadnienia, za metodę badawczą przyjął analityczne i krytyczne badanie źródeł, odwołując się do nauczania soborowego oraz wypowiedzi papieża Jana Pawła II i jego następców nt. migracji, uwypuklając aspekt moralny i społeczny tego zjawiska. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW en_US
dc.subject migracja en_US
dc.subject nauczanie Kościoła katolickiego en_US
dc.subject Vaticanum II en_US
dc.subject Jan Paweł II en_US
dc.title Zagadnienie migracji w nauczaniu Kościoła katolickiego en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record