Filter by: Subject

Results Per Page:

dispositional forgiveness (1)
dyspozycja do przebaczenia (1)
forgiveness scale (1)
kwestionariusz (1)
questionnaire (1)
skala do pomiaru przebaczenia (1)