Filter by: Subject

Results Per Page:

forgiveness scale (1)
kwestionariusz (1)
przebaczenie sytuacyjne (1)
questionnaire (1)
situational forgiveness (1)
skale do badania przebaczenia (1)