DSpace Repository

Komu ufa młodzież akademicka? Wybrane aspekty społecznego zaufania

Show simple item record

dc.contributor.author Mikut, Małgorzata
dc.date.accessioned 2020-04-16T09:31:41Z
dc.date.available 2020-04-16T09:31:41Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6864
dc.description.abstract Charakterystyki współczesnego pokolenia wskazują, że ma ono niski poziom zaufania do większości instytucji publicznych, jak i do osób spoza „bliskiego” kręgu społecznego. Priorytetem znacznej grupy młodzieży jest umacnianie przyjaźni i rozwój własnych zainteresowań aniżeli aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Zrównoważony rozwój natomiast wymaga spełnienia co najmniej dwóch warunków definiujących kapitał społeczny: wzajemnego zaufania ludzi i znacznego udziału wolontariatu w populacji osób aktywnych zawodowo, czyli zaangażowania społecznego. Powstaje zatem „luka” między realizacją jednostkowego interesu a działaniami dla „wspólnej sprawy”. Taka sytuacja powoduje określone następstwa. Tekst jest próbą wskazania wybranych aspektów zaufania społecznego młodzieży akademickiej oraz związanych z tym konsekwencji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject młodzież akademicka en_US
dc.subject pedagogika młodzieży en_US
dc.subject zaufanie społeczne en_US
dc.title Komu ufa młodzież akademicka? Wybrane aspekty społecznego zaufania en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record