DSpace Repository

Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?

Show simple item record

dc.contributor.author Rechlewicz, Wojciech
dc.date.accessioned 2020-04-16T09:14:15Z
dc.date.available 2020-04-16T09:14:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6859
dc.description.abstract Model kształcenia filozoficznego Kazimierza Twardowskiego obejmuje propedeutykę filozofii w szkole średniej oraz uniwersyteckie studium filozofii. Propedeutyka filozofii, składająca się z logiki i psychologii, rozwija krytyczne myślenie, ścisłość w rozumowaniu, uświadamia podstawowe zależności życia psychicznego. Akademickie studium filozofii kształci umiejętność szczegółowego rozpatrywania zagadnień filozoficznych za pomocą metod naukowych. Opisany tu model kształcenia filozoficznego, po dokonaniu pewnych korekt, może wciąż stanowić punkt odniesienia dla konkretnych rozstrzygnięć w edukacji. W szczególności wydaje się, że nauczanie filozofii w liceum w postaci propedeutyki filozofii, kształtującej krytyczne myślenie i samoświadomość, byłoby bardziej racjonalne niż wprowadzanie ucznia w świat doktryn filozoficznych, z których na zasadzie preferencji wybiera to, co mu odpowiada. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject filozofia edukacji en_US
dc.subject Kazimierz Twardowski en_US
dc.subject logika en_US
dc.subject propedeutyka filozofii en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject studium filozofii en_US
dc.title Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record