DSpace Repository

Marzenie ciałem. Przestrzeń edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów

Show simple item record

dc.contributor.author Piasecka, Małgorzata
dc.date.accessioned 2020-04-16T09:11:40Z
dc.date.available 2020-04-16T09:11:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6858
dc.description.abstract Artykuł jest prezentacją autorskiego konceptu pod nazwą marzenie ciałem. Taki twórczy oksymoron prowokuje dyskurs pedagogiczny o marzeniach, które wydarzają się na drogach życia i objawiają edukacyjne sensy. Autorka, budując narrację tekstu, wychodzi od tradycji kartezjańskiego dzielenia na ciało i umysł. Ten dualizm, przymus dwuwartościowej logiki nie pozwala ująć istnienia człowieka jako jedności. Marzenia, które także budują to istnienie w pełnym znaczeniu humanitas, mają nie tylko wymiar wyobrażeniowy, ale geofizykalny. Stąd próby przekraczania dualizmu w ujęciach przykładowo M. Merleau-Ponty’ego i M. Henry’ego. Prezentowana tu autorska koncepcja jest jednak dalszym poszukiwaniem i wskazaniem trzeciej przestrzeni będącej hybrydyczną konstrukcją, gdzie ideowo podziały albo-albo zostają zniesione. Trzecia przestrzeń obejmuje jednocześnie perspektywę świata rzeczywistego, materialnego i wyobrażonych reprezentacji przestrzenności. Umożliwia tym samym marzenie ciałem w permanentnej oscylacji (nie)miejsc i (nie)śladów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject (nie)miejsca en_US
dc.subject (nie)ślady en_US
dc.subject ciało en_US
dc.subject droga życia en_US
dc.subject filozofia edukacji en_US
dc.subject marzenia en_US
dc.subject pedagogika ogólna en_US
dc.subject trzecia przestrzeń en_US
dc.title Marzenie ciałem. Przestrzeń edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record