Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJagielska, Katarzyna
dc.date.accessioned2020-04-16T09:00:38Z
dc.date.available2020-04-16T09:00:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2019, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6855
dc.description.abstractStarzenie się społeczeństw jest problemem globalnym i jedną z największych transformacji XXI wieku generującej liczne wyzwania dla polityki społecznej, zdrowotnej, gospodarczej i edukacyjnej. Ważne jest zatem poznanie czynników, które wpływają na pozytywną ocenę jakości życia. Największe zainteresowanie badaniami i teorią jakości życia odnotowuje się w krajach bardzo bogatych. Postęp technologiczny daje jednostkom większe możliwości, nie pozostaje jednak bez wpływu na ocenę jakości życia, która definiowana jest jako pojęcie wielowymiarowe i trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Badania przeprowadzone wśród osób starszych wskazują, że do czynników mających wpływ na ocenę jakości życia zaliczają się: relacje społeczne, role społeczne, aktywność społeczna, aktywność osobista, stan zdrowia, dobrostan psychiczny, dobre samopoczucie, środowisko zamieszkania (dom i okolica), sytuacja materialna, niezależność (Bowling, 2007). Celem artykułu jest opis relacji społecznych panujących w rodzinie z perspektywy jakości życia emerytowanych nauczycieli. Analiza dostępnych materiałów empirycznych wskazuje na to, że relacje społeczne są jednym z czynników powiązanych z pozytywną oceną jakości życia. W artykule opisano relacje w rodzinie emerytowanych nauczycieli.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectemerytowani nauczycieleen_US
dc.subjectjakość życiaen_US
dc.subjectrelacjeen_US
dc.subjectseniorzyen_US
dc.subjectstarzenie sięen_US
dc.subjectwsparcie społeczneen_US
dc.titleOcena relacji społecznych w rodzinie a jakość życia emerytowanych nauczycielien_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord