Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny? 

      Rechlewicz, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
      Model kształcenia filozoficznego Kazimierza Twardowskiego obejmuje propedeutykę filozofii w szkole średniej oraz uniwersyteckie studium filozofii. Propedeutyka filozofii, składająca się z logiki i psychologii, rozwija ...