Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Uniwersytet i wyższa szkoła zawodowa - czy ten podział jest chybiony? 

      Chmielecki, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
      Współcześnie mamy do czynienia z debatą nad kształtem i powinnościami instytucji akademickich – rozważa się odejście od klasycznej koncepcji uniwersytetu na rzecz uczelni przedsiębiorczej wypełniającej oczekiwania rynku ...