Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Specyfika polskiej recepcji twórczości Johanna Friedricha Herbarta 

      Gara, Jarosław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
      Obecność twórczości Jana Fryderyka Herbarta w polskiej myśli pedagogicznej jest wybiórcza i prawie w ogóle nie są znane jej fundamenty filozoficzne, chociaż jego poglądy pedagogiczne są integralną częścią jego poglądów ...