Wyświetlanie pozycji 13-15 z 15

  • Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy 

   Kobylarek, Aleksander; Zakowicz, Ilona (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji toczącej się współcześnie dyskusji na temat szkolnictwa wyższego, a także chęć uchwycenia specyfiki jego związku z rynkiem pracy. Autorzy oscylują zatem wokół kwestii zatrudnienia ...
  • Schyłek uniwersytetu „zaściankowego” 

   Kapela, Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Artykuł dotyczy wymagań, przed jakimi stają współczesne uniwersytety i proponuje określone rozwiązania. Obecnie uniwersytety zmuszone są m.in. do „walki” o studenta, o swoją pozycję na globalnym rynku do wprowadzania ...
  • Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej 

   Nawrot-Borowska, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Celem niniejszego artykułu jest próba odtworzenia specyfiki zabaw dzieci na wsi polskiej w okresie II połowy XIX i początków XX wieku. Dokonano próby prezentacji rodzajów zabaw, ich specyfiki, zasad ich organizacji, a ...