Wyświetlanie pozycji 7-15 z 15

  • Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń 

   Kędzierska, Hanna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Zmiany społeczno-ekonomiczne i oświatowe ostatnich dwudziestu lat spowodowały istotne przeobrażenia w sposobie rozumienia pracy i profesjonalizmu, także w zawodzie nauczycielskim. Przyjęty model rozwoju: od stażysty do ...
  • Ken Wilber - pasja rozwoju 

   Marzec, Jarosław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Prezentowany tekst stanowi, wedle wiedzy autora, bodaj pierwszą próbę przybliżenia sylwetki Kena Wilbera oraz zaprezentowanie przesłania jego filozofii integralnej środowisku pedagogów w Polsce. Społeczne usytuowanie ...
  • Leon Dyczewski / Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie: pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009 

   Felcyn, Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
  • Maria Calvo Charro / Guía para una educación diferenciada, Madrid 2009 

   Szymala, Katarzyna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
  • Model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych w latach 1944-1970 

   Młynarczyk-Tomczyk, Anita (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   W artykule omówiono model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych, będących w 25-leciu Polski Ludowej podstawową formą kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół podstawowych. Przedmioty pedagogiczne ...
  • Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty 

   Benner, Dietrich; Heynitz, Martina von; Ivanov, Stanislav; Nikolova, Roumiana; Pohlmann, Claudia; Remus, Claudia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Grupa naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie prezentuje zarys koncepcji i wstępne wyniki prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu opatrzonego skrótem ETiK. Empirycznemu sprawdzeniu poddano w nim efekty ...
  • Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy 

   Kobylarek, Aleksander; Zakowicz, Ilona (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji toczącej się współcześnie dyskusji na temat szkolnictwa wyższego, a także chęć uchwycenia specyfiki jego związku z rynkiem pracy. Autorzy oscylują zatem wokół kwestii zatrudnienia ...
  • Schyłek uniwersytetu „zaściankowego” 

   Kapela, Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Artykuł dotyczy wymagań, przed jakimi stają współczesne uniwersytety i proponuje określone rozwiązania. Obecnie uniwersytety zmuszone są m.in. do „walki” o studenta, o swoją pozycję na globalnym rynku do wprowadzania ...
  • Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej 

   Nawrot-Borowska, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Celem niniejszego artykułu jest próba odtworzenia specyfiki zabaw dzieci na wsi polskiej w okresie II połowy XIX i początków XX wieku. Dokonano próby prezentacji rodzajów zabaw, ich specyfiki, zasad ich organizacji, a ...