DSpace Repository

Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku

Show simple item record

dc.contributor.author Międzybrodzki, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2014-06-04T10:16:10Z
dc.date.available 2014-06-04T10:16:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2012, nr 2, s. 67-84 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/665
dc.description Main goal of this article is to present the specificity of drug addiction among Polish youth of the late 1970s and early 1980s. Article presents a brief history of the Polish drug abuse since 1920s to 1960s. Article focuses on the 1970-1980 period, describing youth’s drug abusal methods, with special emphasis on a usage of substitutes substances, such as medicines and domestic chemicals. In the communist period products such as „Butapren” glue and laundry detergent „IXI” replaced drugs commonly used in the West. Article also presents the origins of the so called „Polish heroin” and methods used by Polish authorities to deal with drug abuse. en_US
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zjawiska narkomanii wśród polskiej młodzieży przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Tekst prezentuje krótki rys historii polskiej narkomanii od lat 20. do lat 60. XX wieku. Następnie artykuł skupia się na tytułowym okresie, przybliżając czytelnikowi młodzieżowe metody narkotyzowania się, ze szczególnym naciskiem na opis sposobów odurzania się lekami oraz ogólnodostępnymi chemikaliami. Produkty, takie jak klej „Butapren” czy proszek „IXI”, w okresie PRL z powodzeniem zastępowały narkotyki. Tekst prezentuje również historię powstania tzw. „polskiej heroiny” oraz metody zwalczania narkomanii stosowane przez władze. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku en_US
dc.title.alternative Drug addiction among Polish youth in the late 1970s and early 1980s en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record