Wyświetlanie pozycji 1-10 z 10

  • Formy taneczne w fortepianowych utworach Miłosza Magina - na podstawie wybranych utworów 

   Winnicka, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej autorka prezentuje krótką charakterystykę sytuacji w Polsce po II wojnie światowej. Omawia również sytuację artystów w tej nowej rzeczywistości. Kolejna część to ...
  • Pieśni patriotyczne Jana Galla jako wyraz identyfikacji narodowej w latach zaborów 

   Nidecka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Jan Gall (1856-1912) był polskim kompozytorem pieśni solowych i chóralnych. Napisał ok. 400 pieśni chóralnych. Prowadził także aktywną działalność we Lwowie jako dyrygent chóru „Echo – Macierz”. Jego pieśni miały w ...
  • Współczesne aranżacje orkiestrowe pieśni patriotycznych 

   Piotrowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   W artykule opisano uwarunkowania i zasady dotyczące aranżacji utworów instrumentalnych lub wokalnych na dowolny skład wykonawczy. temat aranżacji jest kwestią subiektywną każdego muzyka pragnącego podjąć się opracowań ...
  • Nowoczesne technologie w edukacji muzycznej jako narzędzie wspierające proces nauczania-uczenia się 

   Gadzińska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   temat związany jest z zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji muzycznej. W pierwszej części omówiono, czym są technologie informacyjno-komunikacyjne oraz w jakim zakresie stosowanie nowoczesnych technologii ...
  • Pieśń patriotyczna, jej znaczenie i miejsce w edukacji muzycznej 

   Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Patriotyzm jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Niby wszyscy wiedzą i czują, czym jest, ale trudno jest im je opisać. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością zmieniały się również atrybuty patriotyzmu. W czasach ...
  • IV Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza - wyrafinowany świat dźwięków 

   Nidecka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Koncerty fortepianowe polskiego kompozytora Andrzeja Nikodemowicza (1925-2017) należą do późnego i dojrzałego okresu jego twórczości. IV Koncert fortepianowy powstał w 2003 r. Jedną z najważniejszych cech koncertu jest ...
  • Poszukiwanie sposobu efektywnego uczenia się 

   Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Nauka towarzyszy człowiekowi przez całe życie, jednak ta, która odbywa się w okresie dzieciństwa, jest kluczowa dla dalszego jego rozwoju. Dziecko nie tylko zdobywa swoje pierwsze życiowe doświadczenia, ale również buduje ...
  • Czynniki wpływające na rozwój wychowania - przegląd przez epoki 

   Klimek, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Celem poniższego artykułu jest przedstawienie czynników, które miały i nadal mają wpływ na wychowanie dziecka. By w pełni przedstawić badaną problematykę, autorka dokonuje eksplikacji terminu wychowanie oraz analizy owych ...
  • Miejsce pieśni (piosenki ludowej) w świadomości i twórczości romantyków (zarys problematyki) 

   Węgorek, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   tematem powyższego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie jest miejsce pieśni ludowej w świadomości oraz twórczości romantyków? Od razu wypada zaznaczyć, że autor nie rości sobie prawa do jednoznacznego i pełnego ...
  • Chopin i jego naśladowcy w kulturze muzycznej XIX i XX wieku 

   Janosz, Anna; Eliasz, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Tekst mówi o polskich kompozytorach, którzy w II połowie XIX i I połowie XX wieku naśladowali twórczość Chopina. Pojawiają się takie nazwiska, jak: Władysław Żeleński, zygmunt Noskowski, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław ...