DSpace Repository

Między muzyką a literaturą. Franciszka Liszta fortepianowa parafraza pieśni romantycznej - ku analizie interdyscyplinarnej

Show simple item record

dc.contributor.author Węgorek, Kamil
dc.date.accessioned 2019-11-07T13:33:20Z
dc.date.available 2019-11-07T13:33:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Węgorek K., Między muzyką a literaturą. Franciszka Liszta fortepianowa parafraza pieśni romantycznej - ku analizie interdyscyplinarnej. Muzyka Historia Teoria Edukacja 2018, nr 8, s. 116-141. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6542
dc.description.abstract Powyższy artykuł zajmuje się związkami literatury z muzyką (muzyki z literaturą). A więc relacją dwóch odrębnych mediów. Punktem docelowym jest tutaj próba zbadania owej relacji na materiale fortepianowych opracowań pieśni Schuberta dokonanych przez Franciszka Liszta. Do dogłębnej analizy zostały wybrane dwa utwory: Król olch (utwór wczesny w twórczości Schuberta) oraz Lipa (z cyklu Podróż zimowa) – reprezentująca dojrzały okres twórczości autora ponad sześciuset pieśni. Badanie związków liryki i muzyki najpierw w pieśni, a potem w parafrazie nie jest zadaniem łatwym, gdyż wymaga ono szczególnego rodzaju oglądu, w którym żadna ze sztuk nie może zostać pokrzywdzona. Praca jest zatem próbą dokonania analizy i interpretacji intermedialnej, w którą zaangażowane będą trzy formy artystycznego przekazu: utwór poetycki, pieśń Schuberta oraz, na końcu, opracowanie tejże pieśni. Praca ta przynosi próbę dokonania analizy intermedialnej. Analizy zakreślonej dość szeroko. Wychodzimy bowiem od tekstu i wykrywamy możliwie wszystkie jego konteksty wraz ze zwróceniem uwagi na stronę architektoniczną. Bez tekstu poetyckiego – powiedzmy szczerze – nie istniałaby ani pieśń, ani następująca po niej parafraza. W dalszej kolejności zwracamy się ku pieśni, badając, jakie strategie intertekstualne wykorzystał kompozytor i które z właściwości tekstu oddał w muzyce, a które pominął. Na końcu skupiamy się na samej parafrazie Liszta. zastanawiamy się, jakich tu zabiegów intermedialnych dokonuje kompozytor (bierzemy pod uwagę akompaniament oraz wokalizę) oraz jakie treści wprowadza niezależnie od będącej punktem wyjścia pieśni. Opracowania Liszta, naszym zdaniem, odwołują się bowiem nie tylko do parafrazowanego utworu, ale przede wszystkim stanowią interpretację samego tekstu poetyckiego. toteż można śmiało powiedzieć, że Liszt wraca w nich do poezji, szukając nowych w niej znaczeń. Próbę pokazania tegoż powrotu stanowi niniejsza praca. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject Franciszek Liszt en_US
dc.subject muzyka en_US
dc.subject literatura en_US
dc.subject analiza interdyscyplinarna en_US
dc.title Między muzyką a literaturą. Franciszka Liszta fortepianowa parafraza pieśni romantycznej - ku analizie interdyscyplinarnej en_US
dc.title.alternative Between music and literature Franz liszt’s piano paraphrase of a romantic song – towards an interdisciplinary analysis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record