Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWalewicz, Piotr
dc.date.accessioned2019-10-09T13:14:45Z
dc.date.available2019-10-09T13:14:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2019, nr 1, s. 57-67en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6472
dc.descriptionFaced with the crisis of contemporary ecopedagogy whose merits seem insufficient to overcome the current ecological crisis, the article tries to give into consideration two theoretical concepts from other sciences. Those are the geological concept of Anthropocene and the eco-socio-economic concept of Capitalocene. The former can be the basis of systemic considerations of humanity’s role in the global ecosystem, while the latter can be the basis of critical reevaluation of the founding principles of ecopedagogy, which is understood as the “green” branch of critical pedagogy, contesting the shape of the current socio-economic system (capitalism).en_US
dc.description.abstractWobec kryzysu współczesnej ekopedagogiki, której dorobek wydaje się niewystarczający do przezwyciężenia trwającego kryzysu ekologicznego, artykuł próbuje poddać pod rozważania teoretyczne dwie koncepcje z innych nauk. Mowa o geologicznej konpcecji antropocenu oraz ekologiczno-społeczno-ekonomicznej koncepcji kapitalocenu. W tej pierwszej znaleźć można podłoże do systemowych rozważań na temat roli człowieka w ekosystemie globalnym, zaś w tej drugiej podłoże do krytycznego przewartościowania podstawowych założeń ekopedagogiki, rozumianej jako „zielona” gałąź pedagogiki krytycznej, kontestującej kształt współczesnego systemu społeczno-gospodarczego (kapitalizmu).en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogika krytycznaen_US
dc.subjectekopedagogikaen_US
dc.subjectedukacja ekologicznaen_US
dc.subjectantropocenen_US
dc.subjectkapitalocenen_US
dc.subjectcritical pedagogyen_US
dc.subjectecopedagogyen_US
dc.subjectecological educationen_US
dc.subjectanthropoceneen_US
dc.subjectcapitaloceneen_US
dc.titleKoncepcje antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogikaen_US
dc.title.alternativeThe Concepts of Anthropocene and Capitalocene for Ecopedagogyen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord