DSpace Repository

Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

Show simple item record

dc.contributor.author Żukiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2019-10-09T13:10:03Z
dc.date.available 2019-10-09T13:10:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 1, s. 68-78 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6471
dc.description The proposal of these considerations refers to the aspects of preparing a person to the participation in the road traffic. Reflections are conducted from the perspective of social pedagogy, and are founded on the category of upbringing directed at responsible and rational use of the various forms, types and modes of transportation. It concerns land, sea, and air transportation. In the introduction to deliberations an overall concept of the road pedagogy is defined. This field of science is an area of social pedagogy, which is a sub-discipline of pedagogy. en_US
dc.description.abstract Propozycja niniejszych rozważań odnosi się do zagadnień związanych z przygotowaniem człowieka do uczestnictwa w ruchu drogowym. Rozważania są prowadzone z perspektywy pedagogiki społecznej. Ich fundamentem jest kategoria wychowania do odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z różnorodnych form, typów i sposobów transportu drogowego. Dotyczy to zarówno drogi lądowej, morskiej, jak i powietrznej. We wprowadzeniu do rozważań zarysowana jest ogólna koncepcja pedagogiki drogi. Dziedzina ta jest wpisana w obszar pedagogiki społecznej będącej subdyscypliną pedagogiki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject pedagogika społeczna en_US
dc.subject pedagogika drogi en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject wychowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject social pedagogy en_US
dc.subject the road pedagogy en_US
dc.subject upbringing en_US
dc.subject upbringing to the participation in the road trafic en_US
dc.title Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna en_US
dc.title.alternative Introduction to the road pedagogy. Socio-pedagogical perspective en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record