Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2019-10-09T13:01:57Z
dc.date.available2019-10-09T13:01:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci, Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 1, s.79-92.en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6470
dc.descriptionThe author presents the circumstances of the relationship between the phenomena of postlaughter, posttruth, postmemory and modern education. His opinion is a pretext to discuss the content of teacher education for education about memorial sites. The author relies on a survey among students and teachers as well as on the results of research on student participation in classes organized in museums of ex Nazi concentration camps. He describes the assumptions of pedagogy of memory and the challenges for people who pursue classes based on. The article also contains a study of the phenomenon of the postlaugher on the Second World War and occupation, examples of comic works of literature, film and jokes. The author emphasizes the controversial comic content about war and occupation, and the reception of these content by the students.en_US
dc.description.abstractAutor przedstawia okoliczności uwikłania zjawisk postśmiechu, postprawdy i postpamięci we współczesnej edukacji. Wypowiedź jest przyczynkiem do dyskusji o przygotowaniu nauczycieli do edukacji o miejscach pamięci. W nawiązaniu do sondażu przeprowadzonego wśród studentów i nauczycieli oraz wyników badań dotyczących uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych w placówkach muzealnych byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych, autor przedstawia założenia pedagogiki pamięci oraz wyzwania stojące przed osobami zajmującymi się realizacją zajęć w jej duchu. Artykuł zawiera również studium zjawiska postśmiechu dotyczącego drugiej wojny światowej i okupacji, wraz z przykładami komicznych dzieł sztuki literackiej, filmowej i dowcipów. Autor zwraca szczególną uwagę na kontrowersyjne treści komiczne dotyczące wojny i okupacji oraz ich recepcję przez uczniówen_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectśmiechen_US
dc.subjectpamięćen_US
dc.subjectwojnaen_US
dc.subjectokupacjaen_US
dc.subjectHolokausten_US
dc.subjectpostpamięćen_US
dc.subjectpostprawdaen_US
dc.subjectII wojna światowaen_US
dc.subjectobóz koncentracyjnyen_US
dc.subjectmuzeumen_US
dc.subjectpedagogika pamięcien_US
dc.titlePostśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięcien_US
dc.title.alternativePost-laughter, post-memory, post-truth and education to (post)-memoryen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord