Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGara, Jarosław
dc.date.accessioned2019-10-09T11:45:03Z
dc.date.available2019-10-09T11:45:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2019, nr 1, s. 251-259en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6460
dc.descriptionThe text is a metatheoretical attempt to analyze the work O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady [On universalism of (non)completion. Educational (non)places and (non)traces], devoted to the phenomenon of dreams and the location of its author’s conceptualization in the context of contemporary tendencies, both those of a social and cultural nature, as well as those related to the subject field of research of social sciences and humanities. The phenomenon of dreams is something specifically human, it is an immanent part of human existence and thus determines the specificity and peculiarity of human existence. The key to the understanding of the sense and meaning of the phenomenon of dreams is the heuristic category of ”(non)completion of biographical space-time continuum”, and the imaginarium of „(geo)poetics of dreams” which are inscribed in the strategy of qualitative research of what has the character of existential imponderabilians.en_US
dc.description.abstractTekst jest metateoretyczną próbą analizy pracy O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady, poświęconej fenomenowi marzeń, oraz umiejscowienia jej autorskiej konceptualizacji w kontekście współczesnych tendencji, zarówno tych o charakterze społecznym i kulturowym, jak i tych związanych z przedmiotowym polem badań samych nauk społecznych i humanistycznych. Fenomen marzeń jest bowiem czymś specyficznie ludzkim, jest immanentną częścią egzystencji człowieka i w ten sposób określa swoistość i osobliwość ludzkiej egzystencji. Kluczem do odczytania sensu i znaczenia tak ujmowanego fenomenu marzeń jest heurystyczna kategoria „(nie)dokończenia czasoprzestrzeni biograficznej” oraz imaginarium „(geo)poetyki marzeń”, które wpisują się w strategię badań jakościowych tego, co ma charakter egzystencjalnych imponderabiliów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectfenomen marzeńen_US
dc.subjectwspółczesny dyskurs edukacyjnyen_US
dc.subjectinterdyscyplinarność stosowanaen_US
dc.subjecthumanistyczne intencje edukacjien_US
dc.subjectphenomenon of dreamsen_US
dc.subjectcontemporary educational discourseen_US
dc.subjectapplied interdisciplinarityen_US
dc.subjecthumanistic intentions of educationen_US
dc.titleOdyseja myśli poszukującej „życia utkanego z refleksyjności nad marzeniami”en_US
dc.title.alternativeThe Odyssey of Thought seeking „a life woven from reflection on dreams”en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord