Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKoziczak, Anna
dc.contributor.authorMarkowski, Dariusz
dc.date.accessioned2014-06-02T13:20:13Z
dc.date.available2014-06-02T13:20:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-7654-206-5
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/640
dc.descriptionSignature of artist greatly increases value of the signed painting on the art market. Though the authenticity of the signature not always equals the authenticity of the painting, the artists signature analysis is essential element in distinguishing the original (authentic) paintings from the copies and fakes. This paper presents the relationship between specific signature graphic features (length, used type of handwriting, ease and speed of execution), properties of the available comparative material (breadth, stability, time of preparation) and conclusions in the case of determining the authenticity of this signature. It was pointed out in which cases signatures have no significant identification value, therefore, conclusions about their authenticity, despite matching with comparative material, is unauthorized. In the case where the painting was signed with signature of little identification value, assessment of authenticity of painting should be based on study of elements other than the signature.en_US
dc.description.abstractOpatrzenie obrazu sygnaturą jego twórcy wydatnie podnosi wartość dzieła na rynku sztuki. Mimo że autentyczność sygnatury nie zawsze oznacza autentyczność obrazu, analiza podpisu artysty jest istotnym elementem odróżniania obrazów oryginalnych (autentycznych) od kopii i falsyfikatów. W publikacji przedstawiono zależności między cechami graficznymi konkretnej sygnatury (długość, zastosowany typ pisma, swoboda, tempo wykonania) i właściwościami dostępnego materiału porównawczego (obszerność, stabilność, czas sporządzenia) a wnioskowaniem w przedmiocie autentyczności sygnatury. Wskazano, w jakich przypadkach sygnatury nie mają istotnej wartości identyfikacyjnej, w związku z czym wnioskowanie o ich autentyczności, mimo „zgodności” z materiałem porównawczym, jest nieuprawnione. W przypadku, gdy obraz został opatrzony sygnaturą o niewielkiej wartości identyfikacyjnej, ocena jego autentyczności powinna opierać się na badaniach elementów innych niż sygnatura.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauken_US
dc.subjectsygnatury malarskieen_US
dc.subjectdzieła sztukien_US
dc.subjectfałszerstwo dzieł sztukien_US
dc.subjectrynek sztukien_US
dc.subjectkopiaen_US
dc.subjectfalsyfikaten_US
dc.subjectautentyczność dzieła sztukien_US
dc.subjectsignature examinationen_US
dc.subjectsignature analysisen_US
dc.subjectart forgeryen_US
dc.subjectpaintingen_US
dc.subjectfakeen_US
dc.subjectart worksen_US
dc.titleFalsyfikat na polskim rynku dzieł sztuki; znaczenie sygnatury w wartościowaniu dzieła sztukien_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord