DSpace Repository

Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecku

Show simple item record

dc.contributor.author Smolińska-Theiss, Barbara
dc.date.accessioned 2014-05-30T10:04:05Z
dc.date.available 2014-05-30T10:04:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 11-24 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/627
dc.description The article is focused on the issue of subjectivity of a child. It purports three definitions of school. A school adherent to the “New Education” orientation is meant to discover the child’s subjectivity. It seeks for the policies that enable to respect a child’s development patterns. It is meant to be a school “tailored for a child”. Only after 1989 were the ideas of the “New Education” able to be fulfilled. Subjectivity of a child is nowadays the central cathegory, leading to changes in padagogics, education and the school system. Contemporary schooling respect the child’s subjectivity to various extent. A tendency to link it with the social structures – of the state, of community, of family – is to be noted. As a result, various models of child’s subjectvity, schooling and educational policy emerge. en_US
dc.description.abstract Artykuł skupia się na problemie podmiotowości dziecka. Odwołuje się do trzech definicji szkoły. Celem szkoły Nowego Wychowania jest odkrywanie dziecięcej podmiotowości. Szuka ona takich sposobów działania, które umożliwiają respektowanie prawidłowości rozwojowych dziecka. Pomyślana jest jako szkoła „na miarę dziecka”. Dopiero po roku 1989 idee Nowego Wychowania mogły się spełnić. Podmiotowość dziecka jest obecnie kluczową kategorią, prowadzącą do zmian w pedagogice, edukacji i systemie szkolnym. Współczesne szkolnictwo w różnym zakresie respektuje dziecięcą podmiotowość. Należy odnotować tendencję, aby łączyć ją z różnymi strukturami społecznymi – państwem, środowiskiem lokalnym, rodziną. W rezultacie pojawiają się różne modele podmiotowości dziecka, szkolnictwa i polityki edukacyjnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecku en_US
dc.title.alternative Child at School. School in the Service of a Child en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record