DSpace Repository

Władza w dziecięcych grupach rówieśniczych w perspektywie foucaultowskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalik-Olubińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-05-30T09:54:21Z
dc.date.available 2014-05-30T09:54:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 50-59 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/624
dc.description Over the past several decades modernist thinking that has dominated understanding of childhood has been challenged by postmodernist and feminist poststructural perspectives. They tend to disrupt and challenge many of the universalized ‘truths’ about ‘the child’ established in modernist tradition. Postmodernist and poststructural perspectives have been applied to many aspects of early childhood studies, drawing explicitly on the work of M. Foucault. The author of the paper presents postmodernist view of children and childhood, briefly discusses M. Foucault’s theory of power and tries to show how power penetrates children’s interactions, expresses itself in language and affects children’s experience. en_US
dc.description.abstract Modernistyczne podejście do rozumienia dzieciństwa jest kwestionowane od kilku dekad przez zwolenników idei postmodernistycznych, a zwłaszcza feministycznej perspektywy poststrukturalnej. Podważają oni wiele uniwersalnych ‘prawd’ o ‘dziecku’ ustanowionych zgodnie z tradycją modernistyczną. Perspektywy postmodernistyczne i poststrukturalna znajdujące zastosowanie w odniesieniu do wielu aspektów badań nad dzieciństwem czerpią inspiracje z prac M. Foucaulta. Autorka w swoim artykule najpierw zarysowuje postmodernistyczne spojrzenie na dzieciństwo, następnie zwięźle omawia zasadnicze tezy Foucaultowskiej teorii władzy i w końcu próbuje pokazać, jak władza przenika dziecięce interakcje, wyraża się w języku i wpływa na dziecięce doświadczania. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Władza w dziecięcych grupach rówieśniczych w perspektywie foucaultowskiej en_US
dc.title.alternative Power in Children’s Peer Groups in Foucauldian Perspective en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record