Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorSzypulska-Kamyk, Lucyna
dc.date.accessioned2014-05-30T09:47:27Z
dc.date.available2014-05-30T09:47:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 79-95en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/622
dc.descriptionScout association after World War I was in our country very niche. Only in the 30s of the twentieth century began to grow rapidly in strength. Scout-oriented education was to develop individual skills and abilities of the child, while trying to develop social skills. Ideas of working with young children for the first time were reflected in the Association Scout operating at elementary schools. The continuation of this idea was a Scout association secured by the female branch of scouting, which began to grow rapidly after 1926 in the male branch of the youngest scouts work was based on English patterns, and thus the story of Rudyard Kipling’s Jungle Book is not the end is reflected in the realities and Polish landscape. Finally scout association in Poland amounted to in the 30s of the twentieth century, being a compilation of motion wolves English, Polish scouting patterns and experiences of the female branch of the Scout Second Republic.en_US
dc.description.abstractRuch zuchowy po I wojnie światowej był w naszym kraju bardzo niszowy. Dopiero w latach 30. XX wieku szybko zaczął rosnąć w siłę. Wychowanie zuchowe nastawione było na rozwijanie indywidualnych umiejętności i predyspozycji dziecka, starając się jednocześnie rozwijać umiejętności społeczne. Pomysły pracy z małymi dziećmi po raz pierwszy znalazły odzwierciedlenie w Związku Zuchów działającym przy szkołach elementarnych. Kontynuacją tej idei był ruch zuchowy umocowany przy żeńskiej gałęzi harcerstwa, który zaczął rozwijać się prężnie po 1926 roku W męskiej gałęzi harcerstwa praca z najmłodszymi oparta była na angielskich wzorcach, a co za tym idzie na fabule Księgi Dżungli Rudyarda Kiplinga nie do końca znajdującej odzwierciedlenie w realiach i pejzażu polskim. Ostatecznie ruch zuchowy w Polsce ukształtował się w latach 30. XX w., będąc kompilacją angielskiego ruchu wilczęcego, polskich wzorców harcerskich oraz doświadczeń żeńskiej gałęzi zuchowej II RP.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.titleDziecko jako zuch w organizacji harcerskiej w Drugiej Rzeczypospolitejen_US
dc.title.alternativeThe Child as a Lad in Scouting Organization in the Second Polish Republicen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord