DSpace Repository

Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości

Show simple item record

dc.contributor.author Brzeziński, Witold
dc.date.accessioned 2014-05-30T09:24:15Z
dc.date.available 2014-05-30T09:24:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 141-153 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/617
dc.description The paper is concerned with the issue of the child’s image in the medieval culture as seen from the perspective of two selected ways of perception of the child, that are present in the modernity. These can be defined as the Romantic idea of the child and the idea of the child as a non-adult. The analysis of the problem in such a perspective should give answers to two following questions. The first one is related to the presence of an idea of the child as being different from an adult in the medieval culture and society. Therefore, it also refers to the thesis of discovering or inventing a child and childhood only in the modern times, advanced in the discourse on the history of childhood. The second question, assuming the positive answer for the first, concerns the medieval contents of these two ways perception of the child, their similarities and differences with the modern ones. Finally, one should note the child’s two images are not the only ones present in the Middle Ages. This epoch’s culture is characterized by a variety and complexity of ways in which the child was being perceived, and they should not been reduced – as is sometimes seen – only to one image. en_US
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problem obrazu (sposobu postrzegania) dziecka w kulturze średniowiecznej z perspektywy dwóch wybranych sposobów postrzegania dziecka obecnych we współczesności. Są nimi romantyczna idea dziecka oraz idea dziecka jako nie-dorosłego. Umiejscowienie badanego problemu w perspektywie porównawczej miało dać odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze dotyczy kwestii obecności w kulturze i społeczeństwie okresu średniowiecza, pojmowania dziecka jako istoty różnej od dorosłego. Drugie zaś, zakładając pozytywną odpowiedź na pierwsze pytanie, dotyczy właściwych dla kultury średniowiecznej treści wypełniających owe dwa sposoby postrzegania dzieci, ich podobieństw i różnic w stosunku do współczesności. Należy też podkreślić, że omawiane dwa obrazy dziecka nie wyczerpują wszystkich sposobów jego postrzegania obecnych w średniowieczu. Epokę tę cechuje także wspólna z współczesnością, różnorodność i złożoność sposobów postrzegania dziecka, których nie można zawężać, jak niekiedy się to próbuje, do jednego tylko modelu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości en_US
dc.title.alternative The Child’s Image in a historical and comparative perspective. The Former Times in the Modernity, the Modernity in the Former Times en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record