DSpace Repository

Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Dolata, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-05-30T09:14:55Z
dc.date.available 2014-05-30T09:14:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 198-212 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/614
dc.description The peasant memoirist literature is a valuable document of changes which happened during years in the Galician villages. The descriptions of village life and customs provide knowledge about the culture, the national awareness, the spiritual life of the population of that time. The publications of the folk writers such as Roman Turek, Walenty Kunysz, Jan Stryczek and others can be recognised, among others, as an especially valuable source of historical knowledge. They present memories dating back as far as the earliest years in their work giving the idea of the Galician childhood at the beginning of the 20th century at the same time. The image of the childhood depicted in the article, in the light of memories of various authors, is presented in a sullen, sad way. As early as their youngest years of life, the Galician peasant children had to work hard in the farm and they were often malnourished, dirty, ill and without a possibility of the systematic education. It can be frankly stated that their childhood was very short as the children quickly entered the world of the adults with its all worries, problems and often also cruelty. The childhood sometimes did not last long since the death approached it due to different reasons. The rich memoirist literature perfectly brings the specific character of the Galician childhood closer. en_US
dc.description.abstract Chłopska literatura pamiętnikarska jest cennym dokumentem przemian, które następowały na przestrzeni lat w galicyjskich wsiach. Opisy wiejskiego życia i obyczajów są źródłem wiedzy o ówczesnej kulturze, świadomości narodowej, życiu duchowym ludności. Jako szczególnie cenne uznać można między innymi publikacje pisarzy ludowych: Romana Turka, Walentego Kunysza, Jana Stryczka i innych. W swoich pracach zamieszczają oni wspomnienia sięgające najmłodszych lat, dając tym samym wyobrażenie galicyjskiego dzieciństwa z początków XX wieku. Nakreślony w artykule obraz dzieciństwa, w świetle wspomnień różnych autorów, rysuje się ponuro i smutno. Już od najwcześniejszych lat galicyjskie dzieci chłopskie musiały ciężko pracować w gospodarstwie, często były niedożywione, brudne, chore, bez możliwości systematycznej edukacji. Dzieci szybko wkraczały w świat dorosłych z wszystkimi jego troskami, kłopotami, a czasem i okrucieństwem. Dzieciństwo nie trwało czasami długo, bo wcześnie kończyła je śmierć, z różnych powodów. Bogata literatura pamiętnikarska doskonale przybliża specyfikę galicyjskiego dzieciństwa. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej en_US
dc.title.alternative Galician childhood at the beginning of the 20th century in the light of the peasant memoirist literature en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record