Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorLinowski, Łukasz
dc.date.accessioned2014-05-30T08:51:25Z
dc.date.available2014-05-30T08:51:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 263-272en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/609
dc.descriptionIn the interwar period camps for children were one of social welfare forms. They were intended for children from poor and unemployed families and those of single parents. Two forms of holiday camps functioned: recreational camps and day camps. Mostly they were organized in summer. The camps usually were run by NGOs (nongovernmental organisations), state structures of local social policy only established standards, inspected and financially supported NGOs. In the particular years of the interwar period, the number of camp participants changed (from about 1500 persons in 1927 to about 10 000 ones in 1937). Camps were characterized by the following routines : in the morning trips were often organized; in the afternoon plays, games, talks about school and practical subjects took place, in the evening children sang near the fire. Efficacy of camping out is difficult to evaluate, but certainly it did not cover all children who needed it.en_US
dc.description.abstractW okresie międzywojennym kolonie były jedną z form opieki społecznej, skierowaną głównie do dzieci z rodzin bezrobotnych i ubogich, a także dla wychowanków samotnych rodziców. Funkcjonowały kolonie wypoczynkowe i półkolonie; najczęściej prowadzono je w porze letniej. Bezpośrednią organizacją kolonii głównie zajmowały się organizacje pozarządowe, zaś organy lokalnych struktur polityki społecznej ustalały normy, nadzorowały przebieg akcji kolonijnej oraz udzielały wsparcia finansowego. W kolejnych latach badanego okresu opisywaną formą pomocy obejmowano coraz większą liczbę dzieci (w 1927 r. ok. 1500, w 1937 r. bez mała 10 000 osób). Kolonie charakteryzowały się stałymi elementami: do południa najczęściej organizowano wycieczki, po południu gry i zabawy, prowadzono również pogadanki i rozmowy na tematy szkolne i życiowe, a wieczorem najczęściej śpiewano przy ognisku. Efektywność akcji kolonijnej pozostaje trudna w ocenie, pewne jest jednak, że nie obejmowała wszystkich potrzebujących dzieci.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.titleDzieci na koloniach w województwie pomorskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (w świetle materiałów archiwalnych)en_US
dc.title.alternativeChildren on camps of the Pomeranian voivodeship in the Second Republic (in the light of archival sources)en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord