DSpace Repository

Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty

Show simple item record

dc.contributor.author Benner, Dietrich
dc.contributor.author Heynitz, Martina von
dc.contributor.author Ivanov, Stanislav
dc.contributor.author Nikolova, Roumiana
dc.contributor.author Pohlmann, Claudia
dc.contributor.author Remus, Claudia
dc.date.accessioned 2014-05-28T13:35:26Z
dc.date.available 2014-05-28T13:35:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2011, nr 2, s. 9-24 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/605
dc.description A group of researchers from Humboldt University in Berlin presents the concept and preliminary results of research work carried out under the project bearing the acronym ETiK. They subjected the effects of teaching ethics at a level corresponding to Polish secondary school to empirical verification. The German researchers, starting with the assumption that the purpose of schools teaching ethics cannot be either implementation of values or moulding virtues, have constructed a model of moral competence, where the main emphasis is on shaping the authority of moral judgement. The development of this authority is possible by expanding the moral knowledge base and the motivational horizon. The latter entails preparing students to act independently in their adult lives by acquiring skills during school to evaluate their own behaviour and that of other people, making personal decisions and planning their implementation. en_US
dc.description.abstract Grupa naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie prezentuje zarys koncepcji i wstępne wyniki prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu opatrzonego skrótem ETiK. Empirycznemu sprawdzeniu poddano w nim efekty nauczania etyki na poziomie odpowiadającym polskiemu gimnazjum. Niemieccy badacze wychodząc z założenia, że celem publicznego nauczania etyki nie może być ani wdrażanie wartości, ani wychowanie do cnoty w sensie jej urabiania, skonstruowali model kompetencji moralnej, w którym główny nacisk pada na przekaz podstawowych wiadomości moralnych i rozwijanie władzy sądzenia i działania moralnego. Ta ostatnia oznacza przygotowanie uczniów do samodzielnego działania w życiu dorosłym przez wspieranie w nich refleksji nad czynami własnymi i innych ludzi, podejmowanie osobistych wyborów i projektowanie ich realizacji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty en_US
dc.title.alternative Teaching ethics and moral competence beyond education to the value and virtue en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record