Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorHejnicka-Bezwińska, Teresa
dc.date.accessioned2019-04-30T11:46:57Z
dc.date.available2019-04-30T11:46:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6052
dc.descriptionThe article presents the connection between Kazimierz Sośnicki and the Lviv-Warsaw school. The intellectual formation was founded by Kazimierz Twardowski and was disbanded in 1939. The members of the school fully participated in the process of solving the European philosophy crisis and building the identity and status of the humanities. This justifies particular attention to reminding Kazimierz Sośnicki’s contribution to the process of institutionalisation and disciplinarisation of pedagogy in the academic structures of Polish universities in the first half of the 20th century.en_US
dc.description.abstractW artykule zostały przedstawione związki Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską. Twórcą tej formacji intelektualnej był Kazimierz Twardowski, a jej koniec wyznaczył 1939 rok. Uczeni tej szkoły w sposób pełnoprawny uczestniczyli w procesie rozwiązywania kryzysu filozofii europejskiej oraz budowaniu tożsamości i statusu nauk humanistycznych. Stanowi to uzasadnienie dla szczególnej troski o przypomnienie wkładu Sośnickiego w proces instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w strukturach akademickich polskich uniwersytetów I połowy XX wieku.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectformacja intelektualnaen_US
dc.subjectkryzys filozofiien_US
dc.subjectnauki humanistyczneen_US
dc.subjectpraktyka społecznaen_US
dc.subjectproces instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacjien_US
dc.subjectszkoła naukowaen_US
dc.subjecttożsamość dyscypliny naukowejen_US
dc.subjectKazimierz Sośnickien_US
dc.subjectKazimierz Twardowskien_US
dc.titleZwiązek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawskąen_US
dc.title.alternativeThe connection between Kazimierz Sośnicki and the Lviv-Warsaw schoolen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord