Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMęczkowska-Christiansen, Astrid
dc.contributor.authorZalewska, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-30T11:38:50Z
dc.date.available2019-04-30T11:38:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6050
dc.descriptionThe article involves an attempt to reflect on the possibility of using the concept of national education, as developed by Kazimierz Sośnicki, as an inspiration for discussions about the shape of civic education in Poland. The authors make a critical reconstruction of Sosnicki’s theory of national education, referring to its basic categories, such as: state ethos, national education and its means, the dystrophies of national education and their consequences for development of civic competences. The concept of Sośnicki’s state education is analyzed against the background of current challenges for civic education embedded in the democratic model of the state.en_US
dc.description.abstractPrzedstawiany artykuł obejmuje próbę namysłu nad możliwością wykorzystania rozwijanej przez Kazimierza Sośnickiego koncepcji wychowania państwowego jako inspiracji dla dyskusji nad kształtem rodzimej edukacji obywatelskiej. Autorki dokonują krytycznej rekonstrukcji teorii wychowania państwowego, odnosząc się do podstawowych dla niej kategorii: etosu państwowego, wychowania państwowego i jego środków, dystrofii wychowania państwowego i niesionych przez nią zagrożeń dla blokowania rozwoju kompetencji obywatelskich. Koncepcja wychowania państwowego Sośnickiego jest analizowana na tle odniesień do aktualnych wyzwań dla edukacji obywatelskiej, osadzonych w demokratycznym modelu państwa.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectteoria wychowaniaen_US
dc.subjectfilozofia wychowaniaen_US
dc.subjectedukacja obywatelskaen_US
dc.subjectwychowanie państwoween_US
dc.subjectKazimierz Sośnickien_US
dc.titleKoncepcja wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego jako przyczynek do dyskusji o współczesnym modelu edukacji obywatelskiej w Polsceen_US
dc.title.alternativeKazimierz Sośnicki’s concept of national education as a contribution to the discussion about contemporary model of civic education in Polanden_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord