Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKożyczkowska, Adela
dc.contributor.authorEllwart, Jarosław
dc.date.accessioned2019-04-30T11:25:22Z
dc.date.available2019-04-30T11:25:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6047
dc.descriptionThe authors attempt to present, as an example of the Kashubians, the experiences of ethnic minorities in constructing civic ideas in the interwar years and after 1989. The article is also an attempt to “check” the validity of Kazimierz Sośnicki’s concept in the study of current social problems. Relations between ethnic minorities and the state were recognized by the Sośnicki concept of the state and civic education. The concepts of moral, social (group) and state ethos, and relations / conflicts (collisions) have been significant. This allowed us to reconstruct the ideas of citizenship of further Kashubian intellectuals. Kashubian experiences, as an exemplification of ethnic experiences, allowed to recognize the condition of minorities in the Polish state. Particularly interesting was the concept of “separatism”, as in minority consciousness, a tool that limits the right to rights, especially those related to ethnic differences.en_US
dc.description.abstractAutorzy podejmują próbę przedstawienia – na przykładzie Kaszubów – doświadczeń mniejszości etnicznych w zakresie konstruowanie idei obywatelskich w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 roku. Artykuł jest też próbą „sprawdzenia” aktualności koncepcji Kazimierza Sośnickiego w badaniu aktualnych problemów społecznych. Relacje mniejszości etnicznych i państwa rozpoznane zostały przez koncepcję państwa i wychowania obywatelskiego Sośnickiego. Znaczące okazały się koncepcje etosu moralnego, społecznego (grupowego) i państwowego, i relacje/konflikty między nimi (kolizje). Pozwoliło to zrekonstruować idee obywatelskości kolejnych formacjach intelektualnych Kaszubów. Doświadczenia kaszubskie, jako egzemplifikacja doświadczeń etnicznych, pozwoliły rozpoznać kondycję mniejszości w państwie polskim. Szczególnie interesujące okazało się pojęcie „separatyzm”, które w świadomości mniejszości jest narzędziem ograniczającym prawo do praw, szczególnie tych związanych z różnicą etniczną.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogika ogólnaen_US
dc.subjectkształcenie ogólneen_US
dc.subjectetniczność
dc.subjectidee obywatelstwa
dc.subjectKazimierz Sośnicki
dc.subjectpaństwo
dc.subjectseparatyzm
dc.subjectwychowanie państwowe
dc.title„Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty)en_US
dc.title.alternative“It is the responsibility of every citizen to be a good statesman first” Citizenship and / or ethnicity read in the light of the concept of state and state education of Kazimierz Sośnicki (aspects)en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord