DSpace Repository

Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej

Show simple item record

dc.contributor.author Stępkowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2019-04-30T11:22:09Z
dc.date.available 2019-04-30T11:22:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6046
dc.description The paper considers religious education as a form of liberal education and its place in public education system from the perspective of philosophy of education. It consists of four parts. The first one presents three examples illustrating the attitude of academic pedagogues to religion and religious education, taken from the post-war history of pedagogy in Poland. The second part explains the idea of liberal education and with reference to the state system of education clarifies the public interest combined with it. In the third part there is outlined the historical process which led to the marginalization of liberal education in the contemporary Polish philosophy of education. At the end, in the last part of paper, the author formulates three demands on philosophy of education arising from the recognition of religious education as a form of liberal education. en_US
dc.description.abstract W artykule rozważono kształcenie religijne jako formę kształcenia ogólnego i jego miejsce w systemie oświaty publicznej z perspektywy pedagogiki ogólnej. Artykuł składa się z czterech części. Najpierw autor przedstawił trzy przykłady obrazujące podejście pedagogów akademickich do religii i kształcenia religijnego, które zostały zaczerpnięte z powojennych dziejów pedagogiki w Polsce. W drugiej części zaprezentował ideę powszechnej edukacji ogólnokształcącej i wyjaśnił interes publiczny związany z koncepcją kształcenia ogólnego. Na tym tle w kolejnej części zademonstrował proces historyczny, który doprowadził do zmarginalizowania problematyki kształcenia ogólnego we współczesnej polskiej pedagogice ogólnej. Na zakończenie sformułował wobec pedagogiki ogólnej trzy dezyderaty wynikające z uznania kształcenia religijnego jako formy kształcenia ogólnego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika ogólna en_US
dc.subject interes publiczny en_US
dc.subject kształcenie ogólne en_US
dc.subject kształcenie religijne en_US
dc.subject szkoła ogólnodostępna en_US
dc.subject philosophy of education en_US
dc.subject liberal education en_US
dc.subject religious education en_US
dc.subject public school en_US
dc.subject public interest en_US
dc.title Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej en_US
dc.title.alternative Religious education in public interest. A perspective of philosophy of education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record