Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBrzeska, Anna
dc.contributor.authorWieszaczewska, Agnieszka
dc.date.accessioned2019-04-30T11:00:15Z
dc.date.available2019-04-30T11:00:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6042
dc.descriptionA fairytale is a specific literary genre whose recipient needs to have competences which will allow him to identify and understand its hidden meanings (but not always he is able to think about them reflectively). Certain hidden (and explicit) meanings, among other things, are connected with space in fairy tale narratives, but they are rarely analyzed. Space defines the hero; this statement applies both to the point from which it originates at the beginning of the fairy tale (most often it is a family home) and the ending point of his journey as well as other places, which are important for the fairytale story.en_US
dc.description.abstractBajka to specyficzny gatunek literacki, którego odbiorca powinien posiadać kompetencje, pozwalające mu odczytać jej ukryte znaczenia – nie zawsze jednak jest je w stanie świadomie i refleksyjnie rozważyć. Pewne ukryte (i jawne) znaczenia, które jednak rzadko są poddawane analizie, niesie ze sobą przestrzeń w narracji bajkowej. Przestrzeń definiuje bohatera – odnosi się to zarówno do punktu, z którego na początku utworu wyrusza on w świat (najczęściej jest to dom rodzinny), jak i punktu zakończenia podjętej wędrówki, w metaforyczny sposób opisującej jego przemianę. Niniejszy artykuł przedstawia wnioski z analizy wybranych baśni braci Grimm pod kątem miejsc wyjścia i dojścia głównego bohatera.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectfolklorystykaen_US
dc.subjectbajkaen_US
dc.subjectmiejsceen_US
dc.subjectznaczenie przestrzenien_US
dc.subjectplaceen_US
dc.subjectthe importance of spaceen_US
dc.subjectfolkloristicsen_US
dc.subjectfairy taleen_US
dc.titleZnaczenie przestrzeni w bajkach magicznychen_US
dc.title.alternativeThe meaning of the space in the magical fairy taleen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord