DSpace Repository

Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych

Show simple item record

dc.contributor.author Brzeska, Anna
dc.contributor.author Wieszaczewska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-04-30T11:00:15Z
dc.date.available 2019-04-30T11:00:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6042
dc.description A fairytale is a specific literary genre whose recipient needs to have competences which will allow him to identify and understand its hidden meanings (but not always he is able to think about them reflectively). Certain hidden (and explicit) meanings, among other things, are connected with space in fairy tale narratives, but they are rarely analyzed. Space defines the hero; this statement applies both to the point from which it originates at the beginning of the fairy tale (most often it is a family home) and the ending point of his journey as well as other places, which are important for the fairytale story. en_US
dc.description.abstract Bajka to specyficzny gatunek literacki, którego odbiorca powinien posiadać kompetencje, pozwalające mu odczytać jej ukryte znaczenia – nie zawsze jednak jest je w stanie świadomie i refleksyjnie rozważyć. Pewne ukryte (i jawne) znaczenia, które jednak rzadko są poddawane analizie, niesie ze sobą przestrzeń w narracji bajkowej. Przestrzeń definiuje bohatera – odnosi się to zarówno do punktu, z którego na początku utworu wyrusza on w świat (najczęściej jest to dom rodzinny), jak i punktu zakończenia podjętej wędrówki, w metaforyczny sposób opisującej jego przemianę. Niniejszy artykuł przedstawia wnioski z analizy wybranych baśni braci Grimm pod kątem miejsc wyjścia i dojścia głównego bohatera. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject folklorystyka en_US
dc.subject bajka en_US
dc.subject miejsce en_US
dc.subject znaczenie przestrzeni en_US
dc.subject place en_US
dc.subject the importance of space en_US
dc.subject folkloristics en_US
dc.subject fairy tale en_US
dc.title Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych en_US
dc.title.alternative The meaning of the space in the magical fairy tale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record