DSpace Repository

Jakość pedagogiczna środowiska dziecka w wieku przedszkolnym - wybrane zagadnienia teoretyczne i empiryczne

Show simple item record

dc.contributor.author Gindrich, Piotr
dc.date.accessioned 2019-04-30T10:52:40Z
dc.date.available 2019-04-30T10:52:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6040
dc.description Pedagogical quality, namely the quality of early childhood environment, is characterized by multidimensionality. The paper presents several theoretical and empirical topics pertaining to this occurrence such as: the terminology, the conceptualization, the effect of high pedagogical quality on both general and special education, an overview of the two distinct trends in the comparative studies. This phenomenon may play a pivotal role in general and special education because it is linked to early inclusion and intervention. On account of it, the quality of early childhood environment might be regarded as a new paradigm. However, based on the current research findings, it is difficult to confirm that this judgment is true. en_US
dc.description.abstract Jakość pedagogiczna, a mianowicie jakość środowiska edukacyjnego dziecka w wieku przedszkolnym, cechuje się wielowymiarowością. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne tego fenomenu takie jak: terminologia, ujęcia i koncepcje, wpływ wysokiej jakości pedagogicznej na edukację ogólną i specjalną oraz dwa odmienne nurty w badaniach porównawczych. Fenomen ten może pełnić ważną rolę zarówno w pedagogice, jak i w pedagogice specjalnej, ponieważ wiąże się on z wczesną inkluzją edukacyjną i wspomaganiem rozwoju dziecka. W związku z tym jakość środowiska dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa mogłaby zostać uznana za nowy paradygmat. Jednak w oparciu o dotychczasowe badania, trudno jest potwierdzić, że ten pogląd jest prawdziwy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject jakość pedagogiczna en_US
dc.subject wczesna inkluzja en_US
dc.subject wczesne wspomaganie rozwoju en_US
dc.subject pedagogika specjalna en_US
dc.subject pedagogika przedszkolna en_US
dc.subject niepełnosprawność en_US
dc.subject pedagogical quality en_US
dc.subject early inclusion en_US
dc.subject early intervention en_US
dc.subject special education en_US
dc.subject preschool education en_US
dc.subject disability en_US
dc.title Jakość pedagogiczna środowiska dziecka w wieku przedszkolnym - wybrane zagadnienia teoretyczne i empiryczne en_US
dc.title.alternative Pedagogical quality - the selected issues in theory and research en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record