DSpace Repository

Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Nawrot-Borowska, Monika
dc.date.accessioned 2014-05-28T13:26:53Z
dc.date.available 2014-05-28T13:26:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2011, nr 2, s. 39-64 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/603
dc.description The purpose of this article is to attempt to reproduce the specificity of children’s play in the Polish countryside during the second half of the nineteenth and early twentieth century. There have been attempts to present the types of games, their specificity, the principles of their organization, and also determine the place and role of play in children’s lives in rural areas. Presented conclusions are based entirely on diaries, memoirs and biographies analysis representatives of the peasant class. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest próba odtworzenia specyfiki zabaw dzieci na wsi polskiej w okresie II połowy XIX i początków XX wieku. Dokonano próby prezentacji rodzajów zabaw, ich specyfiki, zasad ich organizacji, a także określenia miejsca i roli zabawy w życiu dziecka wiejskiego. Prezentowane wnioski oparto w całości na analizie materiałów pamiętnikarskich, wspomnień i biografii przedstawicieli warstwy chłopskiej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej en_US
dc.title.alternative Children games in the Polish countryside in the second half of the XIX and early XX th century in light of the memoir literature en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record