DSpace Repository

Kierownik katedry naukowej jako lider zespołu badawczego

Show simple item record

dc.contributor.author Górniewicz, Józef
dc.date.accessioned 2019-04-30T10:34:39Z
dc.date.available 2019-04-30T10:34:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6038
dc.description The article presents the problem of the figure of an academic teacher holding the lowest managerial position in the university structure in the scientific and didactic division. Formal features of the leader of a research team and his impact on the scientific environment are presented. The head of the chair performs various functions in the academic community and is commonly an educational model for young researchers. He initiates a research process, organizes didactic work, prepares basic documentation in the field of research and studies, and represents the interests of the employees of the department before the authorities. His attitudes towards political, scientific and social values can be the subject of criticism of young researchers and students. en_US
dc.description.abstract W artykule podjęto problem sylwetki nauczyciela akademickiego zajmującego najniższe kierownicze stanowisko w strukturze uczelni w pionie naukowo-dydaktycznym. Przedstawiono cechy formalne lidera zespołu badawczego i jego wpływ na środowisko naukowe. Kierownik katedry pełni różne funkcje w społeczności akademickiej i jest na ogół wzorem wychowawczym dla młodych badaczy. Inicjuje proces badawczy, organizuje pracę dydaktyczną, przygotowuje podstawową dokumentację z zakresu badań i studiów, reprezentuje interesy pracowników jednostki wobec władz zwierzchnich. Jego postawy wobec wartości politycznych, naukowych i społecznych bywają przedmiotem krytyki młodych badaczy i studentów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject kierownik katedry en_US
dc.subject profesor akademicki en_US
dc.subject lider zespołu badawczego en_US
dc.subject organizator procesów kształcenia na danym kierunku studiów en_US
dc.subject osobowość profesora en_US
dc.subject wpływ na studentów i młodych pracowników naukowych en_US
dc.subject wartości naukowe kreowane przez profesora en_US
dc.title Kierownik katedry naukowej jako lider zespołu badawczego en_US
dc.title.alternative Head of the chair as the leader of a research team en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record